ናተዳል (Natedal)

ድምፅን ስጡ/ ድምፅን ተቀብሉ (Give Sound / Receive Sound)

ደረቁ በኩል

(Dryside)

(featured on...)

© 2019 eden girma