ናተዳል (Natedal)

ድምፅን ሰጡ/ ድምፅን ቀበሉ (Give Sound / Receive Sound)

በኩል ደረቅ (Dryside)

(featured on...)

© 2019 eden girma